KPF/B097 Četba v cizím jazyce
(Četba v cizím jazyce)

V kurzu Četba v cizím jazyce se věnujeme četbě, překladu a interpretaci anglických a německých vědeckých textů z oblasti humanitních věd. V letním semestru 2016/17 čteme  a překládáme z knihy Morphy, H., Perkins, M. 2005. The Anthropology of Art: A Reader, Wiley-Blackwell.
Studentky a studenti si v tomto kurzu prohloubí schopnost kritické četby, analýzy textu, překladu, interpretace a veřejné prezentace.

Podmínky k získání zápočtu:

1) Docházka:  70%

2) Prezentace textu: Každému z účastnic a účastníků kurzu je přidelena jedna kapitola z knihy (individuálně nebo ve dvojici). Úkolem prezentace, která musí být odevzdána elektronicky do Moodlu, je - 1) stručně představit autora textu; 2) Seznámit ostatní s obsahem textu - hlavní myšlenky, nejdůležitější pojmy; 3) Diskutovat o výkladových a překladatelských problémech.

3) Odevzdání překladu přiděleného textu