Courses 
KHI/KDCN Dějiny českého novověku (KS)Self enrolment
KHI/KODN Obecné dějiny novověku (2. ročník, ZS)Self enrolment
KHI/KDCS, Dějiny českého středověku pro KSGuest accessSelf enrolment
KHI Český jazyk (pro historiky)Self enrolment
KHI/KZHP, Základy historické práceSelf enrolment
KHI/K441, K442 - Dějiny kultury I, II (2. ročník)Self enrolment
Příprava na SZZ a obhajobu BP (KHI/KPSB; KHI/K423) + Seminář k bakalářské práci (KHI/K426)Self enrolment
KHI/K059; 063 - Historický seminář I., II. (starší dějiny)Self enrolment
KHI/K400A Dějiny českého středověku I, (1.roč. ZS)Self enrolment
KHI/K401A Dějiny českého středověku II, (1.roč. LS)Self enrolment
KHI/KDCN Dějiny českého novověku II (2. část)Guest accessSelf enrolment
KHI/K403B Dějiny obecného novověku II (2.roč., LS)Self enrolment
KHI/K430; K431 - Pomocné vědy historické I a IISelf enrolment
KHI/KZIT - Základy IT pro historiky (pro obor Historie)Guest accessSelf enrolment
KHI/KHGE, K011 - Historická geografieSelf enrolment
KHI/KDCN - Dějiny českého novověku I (1. část; J. Koumar)Self enrolment