Stránka:  1  2  ()
Kurzy 
KGER/MOR1 Morfologie I (1. roč. LS)Zápis sebe sama do kurzu
KGER/2JAD1 Jazykové dovednosti IZápis sebe sama do kurzu
KGER/2PVP - Propedeutika vědecká práceZápis sebe sama do kurzu
KGER/KOK2 - Komunikativní kompetence IIZápis sebe sama do kurzu
KGER/JAD1 - Jazykové dovednosti IZápis sebe sama do kurzu
KGER/0515 Seminář k bakalářské práciZápis sebe sama do kurzu
KGER/0917 Korektivní fonetikaZápis sebe sama do kurzu
KGER/KOK1 - Komunikativní kompetence IZápis sebe sama do kurzu
KGER/GPS - Gramatický proseminářZápis sebe sama do kurzu
KGER/0903 Gramatický seminářZápis sebe sama do kurzu
KGER/PVP Propedeutika vědecké práceZápis sebe sama do kurzu
KGER/0927 PVK Čtení s porozuměnímZápis sebe sama do kurzu
KGER/IKG Interkulturní germanistikaZápis sebe sama do kurzu
KGER/0350 Gramatický proseminář (1.roč. ZS) Zápis sebe sama do kurzu
KGER/0351 Komunikativní kompetence I (1.roč. ZS)Zápis sebe sama do kurzu
KGER/0352 Komunikativní kompetence II (1. roč., LS)Zápis sebe sama do kurzu
KGER/0505 Jazykové dovednosti I (2.roč. ZS)Zápis sebe sama do kurzu
KGER/JAD2 Jazykové dovednosti IIZápis sebe sama do kurzu
KGER/0521 Komunikativní kompetence II (1. roč., LS)Zápis sebe sama do kurzu
KGER/0596 Jazykové dovednosti I (2.roč. ZS)Zápis sebe sama do kurzu