Page:  1  2  ()
Courses 
KGER/PIP Písemný projev (3. ročník LS)Self enrolment
KGER/MOR1 Morfologie I (1. roč. LS)Self enrolment
KGER/2JAD1 Jazykové dovednosti ISelf enrolment
KGER/2PVP - Propedeutika vědecká práceSelf enrolment
KGER/KOK2 - Komunikativní kompetence IISelf enrolment
KGER/JAD1 - Jazykové dovednosti ISelf enrolment
KGER/0515 Seminář k bakalářské práciSelf enrolment
KGER/0917 Korektivní fonetikaSelf enrolment
KGER/KOK1 - Komunikativní kompetence ISelf enrolment
KGER/GPS - Gramatický proseminářSelf enrolment
KGER/0903 Gramatický seminářSelf enrolment
KGER/PVP Propedeutika vědecké práceSelf enrolment
KGER/0927 PVK Čtení s porozuměnímSelf enrolment
KGER/IKG Interkulturní germanistikaSelf enrolment
KGER/0350 Gramatický proseminář (1.roč. ZS) Self enrolment
KGER/0351 Komunikativní kompetence I (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0352 Komunikativní kompetence II (1. roč., LS)Self enrolment
KGER/0505 Jazykové dovednosti I (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/JAD2 Jazykové dovednosti IISelf enrolment
KGER/0521 Komunikativní kompetence II (1. roč., LS)Self enrolment