Page:  1  2  ()
Courses 
KGER/KZDID - PVK Základy didaktiky (1. roč., ZS)Self enrolment
KGER/0930 PVK Písemný projev k SZZSelf enrolment
KGER/0922 - Rozšiřující seminář lingvistickýSelf enrolment
KGER/KCTM Česká témata a motivy v německojazyčné literatuře (1. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KDID1 Didaktika NJ I (1. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KDID2 Didaktika NJ II (1. roč. LS)Self enrolment
KGER/KJAK 1 Jazyková kompetence I (1. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KJAK2 Jazyková kompetence II (1. roč. LS)Self enrolment
KGER/KLPDM Literatura pro děti a mládež (2. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KMDS Metodicko-didaktický seminář (2. roč. LS)Self enrolment
KGER/KMLG Magisterský lingvistický seminář (2. roč. LS)Self enrolment
KGER/KMLI Magisterský literární seminář (2. roč. LS)Self enrolment
KGER/KNNL Nejstarší německy psaná literatura (1. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KNFRV Německá frazeologie ve výuce (1. roč. LS)Self enrolment
KGER/KSDP1 Seminář k diplomové práci I (2. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KSDP2 Seminář k diplomové práci II (2. roč. LS)Self enrolment
KGER/KSLEX Srovnávací lexikologie (1. roč. LS)Self enrolment
KGER/KTLST Textová lingvistika a stylistika textu (1. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KVKNL Vybrané kapitoly z literatury NJO (2. roč. ZS)Self enrolment
KGER/KVJAZ Vývoj jazyka (1. roč. ZS)Self enrolment