Page:  1  2  ()
Courses 
KGER/0410 Fonetika a fonologie I (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0411 Komunikativní kompetence (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0412 Úvod do jazykovědy (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0413 Gramatický proseminář (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0415 Internet pro germanisty (1.roč. ZS)Guest accessSelf enrolment
KGER/0416 Fonetika a fonologie II (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0417 Jazykové dovednosti I (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0418 Morfologie I (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0419 Jazyková propedeutika (1.roč. LS)Guest accessSelf enrolment
KGER/0420 Dějiny a reálie NJO I (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0421 Úvod do studia literatury II (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0422 Dějiny a reálie NJO II (2.roč. ZS)Guest accessSelf enrolment
KGER/0423 Morfologie II (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0425 Dějiny literatury NJO I (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0426 Literatura pro děti a mládež (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0427 Dějiny literatury NJO II (2.roč. LS)Self enrolment
KGER/0428 Jazykové dovednosti III (2.roč. LS)Self enrolment
KGER/0429 Jazykový soubor (2.roč. LS)Self enrolment
KGER/0430 Praktická rétorika (2.roč. LS)Self enrolment
KGER/0431 Syntax (2.roč. LS)Self enrolment