Courses 
KGER/0922 Rozšiřující seminář lingvistickýSelf enrolment
KGER/0330 Praktický jazyk I (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0331 Vývoj němčiny (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0332 Rozšiřující sem. lingv./lit./did. I (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0333 Nejstarší německá literatura (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0334 Didaktika němčiny I (1.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0335 Praktický jazyk II (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0337 Tendence v současné němčině (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0338 Onlineseminar: Internetwerkzeuge im Fremdsprachenunterricht (1. roč., LS) - odkazGuest accessSelf enrolmentInformation
KGER/0338 Rozšiřující sem. lingv./lit./did. II (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0339 Didaktika němčiny II (1.roč. LS)Self enrolment
KGER/0340 Souvislá pedagogická praxe (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0341 Didaktika literatury (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0342 Současné trendy v didaktice němčiny (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0343 Tendence současné literatury (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0344 Vybrané kapitoly z lingvistiky (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0345 Diplomový seminář (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0346 Rozšiřující sem.lit./lingv./did. III (2.roč. ZS)Self enrolment
KGER/0348 Magisterský seminář lingv./lit. (2.roč. LS)Self enrolment
KGER/0670 Interpretační seminář ke klasickým textům něm. lit. (1.roč. LS)Self enrolment